Seværdigheder i Kroatien

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

445325

Dødsfald

9038

Coat of arms: Kroatien

10:21:45

HR

Landekode ISO

+385

Telefonopkald

Europe/Zagreb

Tidszone

Zagreb

Hovedstad

Mest populære byer

BjelovarBjelovar-Bilogora County
Befolkning:27 024
ČakovecMeđimurje County
Befolkning:15 147
DubrovnikDubrovnik-Neretva County
Befolkning:28 434
Duga ResaKarlovac County
Befolkning:6 011
KarlovacKarlovac County
Befolkning:46 833
KoprivnicaKoprivnica-Križevci County
Befolkning:23 955
KriževciKoprivnica-Križevci County
Befolkning:11 231
KutinaSisak-Moslavina County
Befolkning:13 735
OpatijaPrimorje-Gorski Kotar County
Befolkning:6 657
OsijekOsijek-Baranja County
Befolkning:84 104
PetrinjaSisak-Moslavina County
Befolkning:15 683
PožegaPožega-Slavonia County
Befolkning:19 506
PulaIstria County
Befolkning:57 460
RijekaPrimorje-Gorski Kotar County
Befolkning:128 384
SamoborZagreb County
Befolkning:15 867
ŠibenikŠibenik-Knin County
Befolkning:34 302
SisakSisak-Moslavina County
Befolkning:33 322
Slavonski BrodBrod-Posavina County
Befolkning:53 531
SolinSplit-Dalmatia County
Befolkning:20 212
SplitSplit-Dalmatia County
Befolkning:167 121
Sveta NedeljaZagreb County
Befolkning:1 338
VaraždinVaraždin County
Befolkning:38 839
Velika GoricaZagreb County
Befolkning:31 553
VinkovciVukovar-Srijem County
Befolkning:32 029
ViroviticaVirovitica-Podravina County
Befolkning:14 688
VukovarVukovar-Srijem County
Befolkning:26 468
ZadarZadar County
Befolkning:71 471
ZagrebZagreb by
Befolkning:688 163

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCampingpladsCykel butikDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelZooadministrative område niveau 3biludlejning